ĐĂNG NHẬP HÀNG NGÀY – CÓ NGAY PHẦN THƯỞNG

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN:
  1. Thời gian khuyến mãi: Từ 00:00:00 ngày 01/02/2022 đến 23:59:59 ngày 28/02/2022 (GMT+8)
  2. Thành viên cần đăng nhập hàng ngày tại sản phẩm BẮN CÁ ĐỔI THƯỞNG trên phiên bản máy tính (HTML5) hoặc Di động để nhận xu thưởng hàng ngày và phần thưởng lên tới 790 xu cho 7 ngày đăng nhập liên tiếp.
  3. W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, đối với tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
  4. Các Điều khoản và Điều kiện chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.